Cổng Từ An Ninh KG-6089AM Mica Cao Cấp

Bộ cổng an ninh KG-6089AM chất liệu Acrylics dầy giá rẻ

– Bắt Tem KHỎE & CHỐNG NHIỄU TỐT
Khoảng cách tối ưu giữa 2 thanh:
Từ 1.20 đến 2.20m
Kích thước: 1535 x 290 x 25/125 mm