Máy dò cầm tay tiện lợi, dùng cho các bảo vệ, chiến sĩ bảo an..