Tem từ an ninh tần số 10.000-100.000Hz cho thư viện