Tem từ mềm EM dùng gán sách vở PG-TM101

2,600,000 

Tem từ mềm EM dùng gán sách vở
Length of magnetic strip: 16cm x2mm
Length of tail: 9.5cm
Label with tail, easy to stick in book
1000Pccs/Box