Cổng từ an ninh EAS5000S2

3,500,000 

Bộ cổng từ an ninh giá rẻ thế hệ mới, không cần đi dây nối giữa 2 cổng (mua thêm nguồn).

(Hàng đặt 7-10 ngày)

Gồm 02 anten + nguồn
Khoảng cách tối đa của cổng từ an ninh:
Tem từ cứng loại nhỏ (48x42mm): 1.0m
Tem từ cứng loại lớn (52x43mm):1.2m
Tem từ cứng loại siêu lớn: 1.6m
Tem từ mềm: 1.0m

Cho phép đặt hàng trước