Cổng từ an ninh nhựa ABS  PG-AM005D

Cổng từ an ninh nhựa ABS  – chỉnh phần mềm
(Nguồn tích hợp trên khung – Dual Antena)
( Nhựa cao cấp ABS )