Cổng từ an ninh PG128RF

Cổng từ an ninh PG128RF
– Style Crystal – Công nghệ hoàn toàn mới, bắt tem ở mọi góc độ. Gồm 02 anten , 01 bộ nguồn.
Một cánh cổng với Main công nghệ hoàn toàn mới – có tới 3 bộ Ănnten (02 Ăng ten tăng cường độ nhạy ,
xử lý tín hiệu không góc chết và 01 Ăngten xử lý
triệt tiêu nhiễu ) thay vì 1 Ăngten như các loại