Cổng từ an ninh – Loại âm sàn PG-6000D

Bộ cổng an ninh – Loại âm sàn mang lại
không gian Sang trọng
Gồm 01 trung tâm xử lý + 01 ăngten (80x60x2)
Cho phép kết nối 02 ăngten