Cổng từ an ninh UltraPost-6 (ZS1014-Dual Antena ) 

Digital AM58-KHzHz system
Khoảng cách tối ưu giữa 2 thanh:
– Tem mềm: ->140cm.
– Tem cứng: ->180cm.