Cổng từ an ninh AMS-1150 (Dual Antena )

Digital AM58-KHzHz system
Khoảng cách tối ưu giữa 2 thanh:
– Tem mềm: ->140cm.
– Tem cứng: ->180cm.