Cổng từ an ninh cho shop thời trang cao cấp mica RF 8.25MHz PG623RF (Dual)

Một cánh cổng với Main công nghệ hoàn toàn mới và có tới 3 bộ Ăngten

(Cả 3 Ăng ten đều tăng cường độ nhạy , xử lý tín hiệu không góc chết và Ăngten xử lý triệt tiêu nhiễu )
Khắc phục nhược điểm chịu nhiễu kém của các loại cổng RF trên thị trường.