Cổng dò kim loại 6 vùng PG-600X

44,280,000  36,200,000 

Cổng dò kim loại 6 zones Peace Guarder HK PG-600X
Nguồn cấp: AC 110-220V
Trọng Lượng :70kg
Nguồn: <30 VA