Cổng dò kim loại 8 vùng PG-800

50,745,000 

Cổng dò kim loại 8 zones Peace Guarder HK PG-800
Nguồn cấp: AC 110-220V
Trọng Lượng :70kg
Nguồn: <30 VA