Bộ khử tem từ mềm RD01

Bộ khử tem từ mềm mặt kính 24*24
Bao gồm 1 trung tâm khử từ + 1 nguồn
Khoảng cách tiếp xúc 100mm
Tránh để bàn khử từ hoạt động gần nơi lưu trữ tem mềm, tem cứng.