Tem từ mềm mắt kính TM505

Tem từ mềm mắt kính
Kích thước: 50x50mm
Tần số: RF 8.25MHz
Quy cách: 500 cái/cuộn
Tem từ mềm dùng cho mắt kính, trang sức, vòng tay…