Tem từ mềm loại tốt TM404S

Tem từ loại tốt 4×4
Kích thước: 4x4cm
Tần số: RF 8.25MHz
Quy cách: 1000 cái/cuộn