Tem từ cứng loại lớn TC02 ABS kèm đinh

Tem từ cứng loại lớn TC02 kèm đinh
Kích thước: 52*43mm
Quy cách: 1000 cái/thùng