Tem từ mềm hình tròn TM40

Tem từ mềm hình tròn
Kích thước: Ø40mm
Tần số: RF 8.25MHz
Quy cách: 1000 cái/cuộn
Dùng cho các sản phẩm như: hộp xylitol gum, chai dầu gội…