Tem từ cứng loại lớn dạng dẹp tần số AM TC04A

Tem từ cứng loại lớn dạng dẹp
Tem từ cứng kèm đinh
Chất liệu nhựa ABS
Loại super tag
Packing :1000pcs/ctn
Dimension: 69x30x19mm