Tem từ mềm TM304

Tem từ mềm 3×4
Tem từ mềm có mã vạch/không mã vạch
Kích thước: 3x4cm
Tần số: RF 8.25MHz
Quy cách: 1000 cái/cuộn