Bộ siêu gỡ tem cứng loại lớn DT03

Bộ siêu gỡ tem cứng loại lớn
Kích thước: 75×45
Lực hút: >= 11000Gs
Trọng lượng: 550g