Tem từ mềm RF TM404

Tem từ mềm có mã vạch/không mã vạch
Kích thước: 4x4cm
Tần số: RF 8.25MHz
Quy cách: 1000 cái/cuộn